Fördomen är en enkelriktad gata med stoppförbud för förståndet.
- Louis Guilloux

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Publikationer

Nedan finner du publikationer, rapporter och andra relevanta dokument. De flesta filer är i formatet PDF, vilket kräver Adobe Reader.

Beställ tryckta kopior av ”Agerahandboken” genom att mejla info@adbsverige.se

Rapporter från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Andra dokument