Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
- FN:s barnkonvention

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Styrelsen

Här presenteras Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråers styrelseledamöter:

 

Vicci Friberg, ordförande, ursprungligen från Helsingborg men bosatt och yrkesverksam i Stockholm.

Foto Sara Kollberg

Foto Sara Kollberg

Vicci Friberg ingick i styrelsen för Helsingborgs Antidiskrimineringsbyrå mellan åren 2008-2015 och var involverad i processen att skapa den gemensamma organisationen. Hon har gedigen kunskap om normkritik, maktstrukturer, mänskliga rättigheter lokalt och globalt samt antidiskrimineringsarbete. Varit yrkesverksamhet inom civila samhället och arbetat med organisationsutveckling, engagemang, utbildning och projektledning i Stockholm och har ett brett kontaktnät i flera organisationer och på myndigheter som arbetar med närliggande frågor. Vicci är en person som har snabbt till handling med mycket driv och engagemang. Hon har lätt för att samarbeta och bygga kontakter, en lösningsfokuserad lagspelare med lika delar fokus på grupprocesser och slutmålet.

Kontakt: vicci.friberg@adbsverige.se

 

Martina Orsander, yrkesverksam i Stockholmmartina-orsander-3

Martina Orsander arbetar som verksamhetssamordnare på MyRight, tidigare Shia, som är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. Hon har under många år varit bosatt i England och har erfarenhet av att arbeta internationnelt med funktionshinderfrågor ur ett rättighetsbaserat perspektiv från ett flertal länder i Afrika, Latinamerika, Asien, Europa och Mellanöstern. Martina har även arbetat inom äldrevården, demensvården samt med omhändertagna ungdomar. Martinas styrkor ligger i hennes erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på analyser, utvärderingar, planeringsmetoder samt utveckling av verktyg för resultatmätning och uppföljning. Martina har en akademisk bakgrund från UCL i internationellt utvecklingssamarbete och internationell barnhälsa med speciellt fokus på funktionsnedsättningar i fattigdomskontexter.

 

Maria Johansson, yrkesverksam i Stockholm

Maria Johansson har ett stort engagemang för rättighetsfrågor. Maria brukar betona vikten av samarbete mellan diskrimineringsgrunderna och påminner ständigt om att vi när vi pratar om mångfald ska utgå från det breda spektrat. Maria Johansson var förbundsordförande för DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, under åren 2007-2013. Under hennes tid vid ledningen påbörjades förbundets engagemang i Stockholm Pride, under parollen ”Samma fördomar – Samma kamp”. Dessutom togs under hennes ordförandeskap initiativ till den 2 år och 2 månader långa Torsdagsaktionen, för att efter genomförd remissomgång påminna regeringen om att lägga ett lagförslag om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Idag är Maria ordförande för Lika Unika, Maria föreläser också om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet, mångfald och påverkansarbete, samt står tillsammans med samarbetspartners som anordnare av utbildningar om de genomförda förändringarna i diskrimineringslagen. Hon är också styrelseledamot i FQ – Forum kvinnor och funktionshinder.

 

Haralampos Karatzasprofilbild, uppvuxen i Norrköping och bosatt i Stockholm

Haralampos har lång erfarenhet av att arbeta nära politiken med fokus på ekonomiska och sociala frågor. Under 2013 och 2014 arbetade han som sakkunnig hos tidigare integrationsminister Erik Ullenhag (Fp) med frågor som mångfald, integration och diskriminering.

Haralampos har erfarenhet av ledningsarbete och kommunikation genom förtroendeposter i bolag i föreningar samt valkampanjer och kan bidra med att bygga upp den nya verksamheten och organisationen

 

Zakarias Zouhir, bosatt och yrkesverksam i StockholmZakaria Zouhir

Tidigare ordförande för Afrosvenskarna och numera ambassadör för Afrosvenskarnas Riksförbund. En flitig skribent och debattör och en av de främsta i Sverige gällande afrosvenskars rättigheter och rasism i Sverige. Har drivit många framgångrika projekt i dessa frågor och har även jobbet mycket mot islamofobi i Sverige. Satt tidigare i working Group for Europas UNITIED agenst raicism och har stor erfarnhet med det politiks arbetet mot politiker.
”Jag kan bidra med min kunskap om rasism, afrofoi och islamofobi, som inbjuden föreläsare och bollplank kring analys och problemformulering”

Linnéa Lenny Renholm Persson, bosatt i Göteborg och yrkesverksam i Helsingborg Lenny 2015

Lenny är utbildad projektledare inom evenemang (med fokus på kommunikation och icke-vinstdrivande organisationer). Lenny har tidigare varit projektledare för bland annat förstudien och projektet Ung HBTQ/HBG i Helsingborg (Studiefrämjandet Västra Skåne). Lenny är också engagerad inom den rikstäckande föreningen Lesbisk Makt.

Tidigare har Lenny varit nationell ambassadör för blodgivningen i Sverige samt på olika sätt varit engagerad inom ideell verksamhet kring barn- och ungdomscancer, till exempel inom det internationella nätverket PanCare (Pan-European Network for Care of Survivors after Childhood and Adolescent Cancer).

Lenny är född och uppvuxen i Skåne, och bor numera i Göteborg. Lenny vill bidra till Sveriges Antidiskrimineringsbyråer med ett ungt, queerfeminisktiskt perspektiv, men hoppas också att bakgrunden som eventkoordinator ska komma organisationen till nytta. Tre nyckelord för Lenny är hållbarhet, inkludering och normkritik.

 

 

Billy Gustafsson, bosatt i Norrköping, Östergötland.Billy Gustafsson1  
Riksdagsledamot i 12 år som ledamot i konstitutionsutskottet och i riksdagens EU-nämnd i 9 år. Har bland annat skrivit motioner ang. diskriminering varav fått riksdagens bifall till motion angående bristande tillgänglighet. Varit fackligt heltidsförtroendevald i cirka 25 år som bland annat avdelningsordförande samt vice förbundsordförande i Försäkringsanställdas Förbund. Har där mött och motarbetat olika slag av diskriminering. Samt varit landstingsledamot i 17 år.
Med min bakgrund kan jag sätta in våra frågor i bland annat ett kulturellt, mänskligt och samhällspolitiskt sammanhang. Många av våra frågor är beroende av politiska beslut och att då både ha nätverk men inte minst kunskap/erfarenhet av och om politiska processer måste vara en fördel och tillgång.”

 

Kai Heino, bosatt och verksam i Göteborg

Kai har ett starkt engagemang i civilsamhället, bland annat som kassör i Göteborgs rättighetscenter mot Diskriminering och tidigare som ordförande i RFSL Göteborg.

 

Marie Bager, bosatt och verksam i Norrköping

Marie har erfarenheter från liknande organisationer och har varit ledamot i interimsstyrelsen. Hon är även ordförande i NEURO förbundet i Norrköping samt har bred kompetens om frågor gällande funktionsnedsättning.

 

Linda Moestam, bosatt och verksam i Luleå

Information kommer.

 

Elfrida Bergman, bosatt och verksam i Umeå

Information kommer.

 

Erica Stenson, bosatt och verksam i Stockholm

Information kommer.