Fördomen är en enkelriktad gata med stoppförbud för förståndet.
- Louis Guilloux

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Aktuellt

Vårt senaste informationsbrev 171220.

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) är medlem i European Grassroots Antiracist Movement EGAM

SADB deltar i EGAM:s årsmöte 26-29 oktober 2017 i Rom, Italien.

Den 9 oktober 2017 deltar SADB som samarbetspartner i Frihetsparaden i Malmö. Mera information om Frihetsparaden och samarbetspartners finner du via denna länk: Frihetsparaden