Det är intressant att ju osäkrare en man är, desto troligare att han är extremt fördomsfull.
- Clint Eastwood

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Lokala och regionala byråer

Nedanstående länkar tar dig vidare till respektive byrås webbsida, där du finner mer information om byråns arbete och relevanta kontaktuppgifter.

  • Luleå – Rättighetscentrum Norrbotten
  • Umeå – Rättighetscentrum Västerbotten
  • Falun – Rättighetscentrum Dalarna
  • Kalmar – Antidiskrimineringsbyrån Sydost
  • Helsingborg – Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti
  • Malmö – Malmö mot diskriminering