En fördom är ett misstag som slagit rot.
- Martin Held

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Länkar

Nedan följer länkar till några av de organisationer vi samarbetar med. Klicka på organisationens namn för att komma vidare till deras webbsida.

 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)
  DO är en myndighet som arbetar med integrations- och jämställdhetsfrågor, och ser till att diskrimineringslagen följs.
 • Barn- och elevombudet (BEO)
  Hit kan barn och elever vända sig om de känner sig illa behandlade. I första hand bör skolan hjälpa till, men om de inte kan erbjuda den hjälp som behövs kan du vända dig till BEO.
 • Barnombudsmannen (BO)
  Alla barn och ungdomar upp till 18 år har en egen ombudsman – Barnombudsmannen. Huvuduppgiften för myndigheten är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen, och arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallat barnkonventionen.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Myndigheten har även i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelse- och minoritetsprojekt.
 • Skolinspektionen
  Skolinspektionen är en så kallad tillsynsmyndighet, och granskar kvaliteten i hela skolväsendet – från förskolan till vuxenutbildningen.
 • Marschen för tillgänglighet
  Marschen för tillgänglighet är en organisation som syftar till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.