En fördom är ett misstag som slagit rot.
- Martin Held

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Kontakt

Kontakta i första hand din lokala byrå. Har du frågor som rör Sveriges Antidiskrimineringsbyråer generellt kan du maila oss på:

info@adbsverige.se