Racism must be consciously combated and not discreetly tolerated.
- Nelson Mandela

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Välkommen

Den 28:e februari 2015 gick Sveriges lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer samman och bildade en gemensam riksorganisation, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB). Organisationens ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Som religiöst och partipolitiskt obunden organisation, verkar SADB för rättvis behandling av alla människor och motverkar diskriminering på grund av samtliga erkända diskrimineringsgrunder.

Riksorganisationen bildades för att med en stark och samlad röst kunna påverka politiken och möjliggöra bättre förutsättningar för att motverka diskriminering. Sveriges lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer arbetar med att erbjuda juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering samt med att utbilda och bilda opinion i diskrimineringsfrågor i lokala och regionala sammanhang. Alla byråer är fristående med samma uppdrag som bygger på samarbete med varandra och med Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Antidiskrimineringsbyråerna är en del av civilsamhället och en utgör en plattform för utbyte och samverkan mellan olika aktörer i samhället. Som en rikstäckande organisation vill SADB bland annat se att fler kommuner, landsting, privata företag och statliga myndigheters lokala kontor arbetar bredare tillsammans och tar ansvar för det som ligger inom var och ens räckhåll. Både i rollen som arbetsgivare och i sin verksamhet gentemot medborgare.